Spoločnosť FORDIS spol. s r.o. bola založená v roku 2011 a jej hlavným poslaním je dodávka kvalitných produktov a služieb spokojným zákazníkom v oblasti polygrafie, reklamy a informačných web systémov.

Od roku 2019 úzko spolupracujeme s firmou Vegum a.s. ohľadom predaja potlačených aj čistých hokejových pukov. Pre podporu predaja sme vytvorili web stránku s e-shopom hokejovepuky.sk. Puky dodávame po celej Európe.

Informácie o spoločnosti

FORDIS spol. s r.o.
IČO: 45985006
DIČ: 2023169951
IČ DPH: SK2023169951

SÍDLO FIRMY
Chrobákova 6, 841 02 Bratislava

ADRESA PREVÁDZKY
Bojnická 10, 823 65 Bratislava

Spoločnosť FORDIS spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.69838/B

Konatelia spoločnosti
Mgr. Peter Miko
Michal Lazar

Kontakt
Telefón: +421 903 246 189, +421 905 887 045
Email: info@fordis.sk

Peňažný ústav
Tatra Banka a.s
IBAN SK54 1100 0000 0029 2784 9084
SWIFT TATRSKBX

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať